Klicka för större bilder!

”Det är vackrast när det skymmer”, skrev Pär Lagerkvist. När ljuset kommer från under horisonten, skulle man kunna tillägga. När det är nästan natt, eller nästan dag.

Bildformat 30 x 60 cm

© Gunnar Hägg